Kurser/utbildningar

Fuktanalys AB kan erbjuda utbildningar, kurser och föredrag inom följande områden:

  • Fuktkunskap för projektörer och konstruktörer.
  • Grundläggande fuktteori, fukt i luft och material.
  • Fuktmätning, fuktinventering, fuktkartering.
  • Introduktion för konsulter i beräkningsprogrammen WUFI 1D, WUFI 2D,
    WUFI-Plus samt Heat2 och Heat3.
Kontakta oss