Om

Fuktanalys AB

Företaget grundades 1992 och tillhandahåller sedan 1995
konsult-, beräknings- och utredningstjänster inom området byggnadsfysik och inomhusmiljö.
Sedan 1998 tillhandahålls även byggnadsfysikaliska analyser samt träanatomiska undersökningar i eget laboratorium.

Till de vanligaste uppdragen hör:

  • Tidig granskning av program- och systemhandlingar.
  • Fukt-, värme- och energiberäkningar samt helbyggnadssimuleringar.
  • Fuktsäkerhetsprojektering och fuktriskbedömning av material, detaljer, byggdelar eller hela byggnader.
  • Sakkunniguppdrag i tvister.
  • Utbildning inom området byggnadsfysik och innemiljö.

Kontakta oss