Fastighetsägare

Fuktanalys AB bistår med:

  • Fuktskadeutredning
  • Fuktinventering
  • Innemiljöutredning
  • Fuktstatusinventering före om- och tillbyggnad
  • Sakkunnig i tvister
Kontakta oss