Juridiska ombud

I tvister som har sin grund i byggnadsfysikaliska frågor, t.ex. fukt-, värme- och lufttäthetsproblem, eller där byggnader inte uppfyller kraven på specifik prestanda, bistår Fuktanalys AB med sakkunnig till fastighetsägare, entreprenörer och juridiska ombud.

Kontakta oss